Vereniging


De Heemkundevereniging Heitse is opgericht op 6 september 2004. Een van de doelstellingen van de vereniging, zoals die in de statuten staan, is het vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Heythuysen en directe omgeving, het stimuleren daartoe en het toegankelijk maken van de vergaarde kennis voor een breed publiek.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder andere:

 

- Het houden van lezingen en studiebijeenkomsten.

- Het organiseren van een maandelijkse inloopavond.

- Het organiseren van excursies in- en buiten het werkgebied van de vereniging naar objecten van historische aard.

- Het organiseren van tentoonstellingen.

- Het uitgeven van publicaties van historische aard.

- Het bijeenbrengen van foto's, films, boeken, prenten, bid- en gedenkprentjes, kaarten, voorwerpen en publicaties in een centraal    archief.

- Samenwerken met de overheid of instellingen tot het beschermen van objecten van geschiedenis, folklore en heemkunde.

- Samenwerken met soortgelijke verenigingen en organisaties.

- In het algemeen, het geven van voorlichting over geschied- en heemkundige onderwerpen.

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 12058644

 

Rabobank rekeningnummer: NL 85  RABO 0113 3253 71

 


Het bestuur

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

 

 

P. Knippenberg

J. Vossen

H. Koolen

G. Houben

P. Kierkels

L. Verbeek

M. Wagemans

 

 

Notaris Ruttenlaan 9, Heythuysen

Belenbroeklaan 30, Heythuysen

Dorpsstraat 91, Heythuysen

Vlasstraat 20b, Heythuysen

Tuulshoek 54, Heythuysen

St. Antoniusstraat 24, Heythuysen

Belenbroeklaan 22, HeythuysenWerkgroepen

 

Binnen onze vereniging zijn verschillende werkgroepen actief:

 

- Werkgroep Beeld en Geluid

- Werkgroep (redactie) De Bössel

- Werkgroep Kroniek

- Werkgroep Archiefbeheer / Beheer Heemkundelokaal

- Werkgroep Foto-expositie

- Werkgroep Kalender

- Werkgroep Rundje Heitse

 

Hier kunt u het organogram van de vereniging downloaden: