Actueel


okt 2017

 

Lezing over molens. 

Het is alweer ruim een jaar geleden dat vanuit het bestuur van de Heemkundevereniging Heitse aan Wim en Piet Kierkels, beide leden van HVH de vraag gesteld werd: “Willen jullie een lezing over molens en bij voorkeur over de molens in Leudal, verzorgen?” Niet lang daarna gingen  Wim en Piet Kierkels, respectievelijk molenaar en molengids met deze vraag aan de slag en zij zijn nu zover dat zij op maandagavond 13 november in De Tump te Heythuysen het resultaat hiervan kunnen laten zien.

Zij starten hun verhaal met een inleiding over de  ontstaansgeschiedenis van de molen, de komst van molens naar onze streken en de verdere ontwikkeling van de molen in het algemeen. Vervolgens wordt een overzicht van de water- en windmolens in de gemeente Leudal gegeven, waarbij natuurlijk ook de inmiddels verdwenen molens niet vergeten worden.  Ook krijgen de toehoorders een beknopte uitleg over de technische werking van een korenmolen.

 

De St.Antoniusmolen

 

De geschiedenis van de St. Antoniusmolen, de laatste nog steeds functionerende molen in Heythuysen komt natuurlijk uitgebreid aan bod. De  bouw in 1860-1861, de groei en de achteruitgang van het molenbedrijf, het verval en de onvermijdelijke restauraties in 1973-2001-2004 van de molen zullen in deze lezing besproken worden.

Maar ook de mensen die bij deze molen betrokken waren zullen de revue passeren  Wie waren de eigenaren en de pachters van deze molen? Wie waren de  werknemers en hoe waren hun werkomstandigheden? enz.

Kortom het bezoeken van deze lezing is zonder meer meer dan de moeite waard. U bent van harte welkom op 13 november in De Tump. Aanvang 19.30 uur. Entree €1,50, leden vrij.


okt 2017

 

De nieuwsbrief van oktober 2017 is uit. Ga naar Nieuwsbrief in het menu om hem te downloaden.


sept 2017

 

De nieuwsbrief van september 2017 is uit. Ga naar Nieuwsbrief in het menu om hem te downloaden.


sept 2017

 

Download hier de uitnodiging voor ons bezoek aan streekmuseum Het Kerkeböske in Helden op maandagavond 9 oktober. Deze activiteit is alleen voor leden.


sept 2017

 

De nieuwsbrief van augustus 2017 is uit. Ga naar Nieuwsbrief in het menu om hem te downloaden.


sept 2017

 

In verband met de verhuizing naar ons nieuwe onderkomen houden wij een extra ledenvergadering op woensdag 20 september a.s. Klik op de afbeelding.


sept 2017

 

Op woensdag 20 september zal Cees Verhagen een lezing verzorgen over de Noordervaart. We starten om 20.00 u in Zorgcentrum De Kreppel. Klik voor meer info.


juli 2017

 

De nieuwsbrief van juni 2017 is uit. Ga naar Nieuwsbrief in het menu om hem te downloaden.


juni 2017

 

Familie Versteeg bezoekt Heythuysen

 

In het onlangs uitgebrachte boek van HVH Meer dan alleen namen tekende Arno Gubbels het verhaal op van onderduiker Johan Versteeg die tijdens de bevrijding van Heythuysen om het leven kwam. Familieleden van Johan Versteeg bezochten onlangs Heythuysen. Hieronder een verslag  door Arno Gubbels van hun bezoek aan de plaats waar hun vader het leven liet.

 

Op dinsdag 13 juni bezochten Ton Versteeg en echtgenote en zijn zussen Hennie en Arnolda Heythuysen. Ton en zijn vrouw waren vorig jaar op 4 mei al op de herdenking geweest. Zijn zussen wonen in de States en waren voor een tijdje overgekomen en ondergebracht bij hun broer Ton in Krabbendijke in Zeeland. Hennie is eigenlijk een halfzus van Ton. Arnolda is een echte zus, woont al vele jaren in Utah. Arnolda praatte Engels en Nederlands door elkaar omdat ze vaak de goede woorden in het Nederlands niet kon vinden. Ze kon ons goed verstaan als we gewoon in het Nederlands praatten. Zij waren vergezeld door Anton van der Kop en zijn vrouw Annechien uit Eindhoven die eigenlijk hun hele familiegeschiedenis heeft bloot gelegd en in wiens huis (op Dorpstraat 5) Johan Versteeg door een granaat werd getroffen.

 

We hadden afgesproken elkaar te ontmoeten bij het Vredesmonument. Ze hebben daar wat bloemen gelegd en daarna zijn we naar het kerkhof gegaan. Anton wist waar Johan ongeveer gelegen moet hebben (graf is geruimd). Men vond het een mooi en goed onderhouden kerkhof.

Daarna gingen we een kopje koffie drinken en mijn voorstel was om dit te doen in het Hoofdkantoor. Dit was namelijk pal tegenover het huis waar hun vader in 1944 de dood heeft gevonden door een granaat. Ik had een exemplaar bij me van het boek ‘Meer dan alleen namen’ en we konden aan de hand van de foto’s in het boek nog een en ander goed reconstrueren. Later hebben ze buiten nog heel lang voor, achter en opzij van het pand (eethuis De Markt) gepraat en het huis bekeken samen met Anton van de Kop. Al met al een leuke middag.

Op onderstaande foto: v.l.n.r.: Hennie, Arnolda en Ton Versteeg:

 


juni 2017

 

De nieuwe flyer Cultuurhistorische Zomer 2017 is uit. U kunt weer gaan 'Gluren bij de buren'. Op 4 juli bijvoorbeeld in Buggenum.


juni 2017

 

Op 12 juni hebben we een zeer geslaagde avondwandeling door het historische Neeritter georganiseerd.  


mei 2017

 

De inloopavond van 12 juni komt te vervallen i.v.m. de rondwandeling door Neeritter, die op dezelfde dag wordt gehouden.


mei 2017

 

Beste leden,

Graag wil ik u op deze wijze over onderstaande zaken informeren.

 

HUISVESTING HVH

Zoals op de algemene vergadering reeds gemeld, is het bestuur al enige tijd in gesprek met SPOLT met het doel medegebruiker te worden van Basisschool de Neerakker. Dit gezamenlijk overleg heeft geleid tot een gebruikersovereenkomst tussen HVH en Basisschool de Neerakker. Voor HVH betekent dit dat het archief dat nu gehuisvest is op een zolder van Zorgcentrum de Kreppel gaat verhuizen naar een lokaal op de eerste verdieping in de basisschool waar wij dan een archief annex werkruimte zullen hebben. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van HVH in vervulling. In de statuten van HVH is opgenomen dat voor het aangaan van een dergelijke huurovereenkomst goedkeuring gegeven dient te worden door een algemene ledenvergadering. In lijn met onze statuten zullen wij dan ook in september, voorafgaande aan een te houden lezing in Zorgcentrum de Kreppel, een algemene ledenvergadering houden waarin de leden gevraagd wordt in te stemmen met het voorstel van het bestuur om medegebruiker te worden van basisschool de Neerakker.

 

WERKGROEPEN

Wanneer  het HVH- lokaal  ( inclusief keukenblok) in basisschool De Neerakker  gebruiksklaar en ingericht is ( september/oktober)  zullen de werkgroepen van HVH hier voor hun activiteiten terecht kunnen. Tot dat tijdstip gaan bijvoorbeeld onze inloopavonden door op de bekende wijze. Na de verhuizing willen wij zoveel als mogelijk de activiteiten overdag laten plaatsvinden omdat we nagenoeg op alle werkdagen van de week in de school aanwezig kunnen zijn.

 

WERKGROEP KRONIEK

Lambert Hermans heeft aan het bestuur en ook tijdens de algemene ledenvergadering aangegeven dat hij gaat stoppen met het samenstellen van de Kroniek. Het zou uiterst jammer zijn als dit ook het einde van de Kroniek zou betekenen. Vandaar dat wij op deze manier leden vragen om zitting te nemen in een wat bredere werkgroep die de Kroniek ( 2018) gaat verzorgen. Een prima werkruimte kunnen wij dan in ieder geval al aanbieden. HVH heeft heel veel leden; het moet dan toch ook kunnen lukken om een dergelijke werkgroep op te zetten.

Heeft u interesse, laat het even weten aan P. Knippenberg. ( pieterknippenberg@gmail.com)

 

MEER DAN ALLEEN NAMEN

Het derde boek van HVH Meer dan alleen namen is verschenen in een oplage van 528 exemplaren. Het boek heeft in de pers veel publiciteit gehad en dat heeft geleid tot prima verkoopcijfers. Op dit moment zijn er al 335 boeken verkocht. Vanaf deze week is het boek verkrijgbaar bij Primera Plantinga. Ook kunt u voor het boek terecht bij Hub. Koolen of Pieter Knippenberg.

 

Namens het bestuur van HVH,

Pieter Knippenberg, voorzitter


mei 2017

 

Nieuwe website!

Welkom op de gloednieuwe website van Heemkundevereniging Heitse! Een nieuwe, frisse look! Surf er maar eens rustig doorheen. Via het hoofdmenu is alle info gemakkelijk te bereiken.

De email-adressen van onze vereniging zijn:

- Voor algemene info: info@heemkundeverenigingheitse.nl

- Voor mail direct naar de secretaris: secretariaat@heemkundeverenigingheitse.nl

 


april 2017

 

Nieuwe Bössel verschenen

De 20ste editie van De Bössel is verschenen. Op zondag 7 mei is hij verkrijgbaar aan de kraam van de Heemkundevereniging op de vrijmarkt.

De prijs is € 4,95. Leden van Heemkundevereniging Heitse ontvangen Bössel gratis.


april 2017

 

Geslaagde boekpresentatie

Op maandagavond 24 april presenteerde Heemkundevereniging Heitse het boek ”Meer dan alleen namen” in een bomvolle zaal van eetcafé De Tump in Heythuysen. Een boek met 34 verhalen over de 46 oorlogsslachtoffers die bij het Vredesmonument in Heythuysen genoemd worden.

Voorzitter van HVH Pieter Knippenberg opende de avond waarbij hij inging op de ontstaansgeschiedenis van dit boek waaraan door zes leden van de heemkundevereniging bijna twee jaar gewerkt is. Daarna volgde een boeiende lezing door lokaal oorlogsexpert Hugo Levels die zeer kundig en gedetailleerd een beeld schetste van de bevrijding van Heythuysen, Baexem, Grathem en Kelpen-Oler. Een periode waarin in deze dorpen erg veel burgerslachtoffers gevallen zijn. Ook daarna was het nog lang niet veilig in deze regio en ook na de bevrijding zijn er jammer genoeg nog vele slachtoffers gevallen. Zijn lezing werd ondersteund door luchtfoto's, topografische kaarten en voor vele bezoekers nog onbekende foto's gemaakt door oorlogsfotografen die met de oprukkende legers meetrokken.

De eerste exemplaren van Meer dan alleen namen werden hierna uitgereikt aan burgemeester Verhoeven van gemeente Leudal, Pastoor Vankan, Mevrouw Schreurs (nabestaande) en aan de heer van Hinsberg (hoofdsponsor RABO-bank).

Mevrouw Schreurs bedankte de vereniging en met name de samenstellers voor de moeite die zij genomen hadden om de namen van al deze slachtoffers een gezicht te geven. Zij sloot af met een zeer passend gedicht. Burgemeester Verhoeven ging tijdens zijn dankwoord aan HVH o.a. in op de ontvreemding van de bronzen plaquettes bij het monument en deelde mee dat de gemeente Leudal alles in het werk stelt om op 4 mei de plaquettes te hebben laten vervangen. Ook pastoor Vankan had zeer lovende woorden voor dit initiatief van HVH. Namens het bestuur van HVH bedankte Thieu Wagemans de zes samenstellers van het boek:

Marianne Bultman, Arno Gubbels, Pieter Knippenberg, Roel Rijks, Chris Rijks en Ria Schmieder.


april 2017

 

Heemkundedag 2017

Op zondag 14 mei organiseren de gezamenlijke heemkundeverenigingen uit de gemeente Leudal wederom een Heemkundedag. Het thema dit jaar is ”Kruisen en kapellen in de gemeente Leudal”. Deze dag vindt plaats in de Boskapel op het Proteionterrein Hornerheide, tussen 11 en 17 uur.


maart 2017

 

Jaarvergadering

Afgelopen maandagavond 20 maart vond er een goed bezochte jaarvergadering van HVH plaats in Zorgcentrum de Kreppel. Tijdens deze vergadering werden de zittende bestuursleden Pieter Knippenberg en Jos Vossen bij acclamatie door de aanwezigen benoemd voor een volgende termijn als bestuurslid. Baer Reuvers en Gerrit Houben waren door het bestuur  voorgedragen voor de twee vacante plaatsen in het bestuur en ook zij werden bij acclamatie benoemd.

 

Pieter Knippenberg die al enige tijd het voorzitterschap had waargenomen werd op voordracht van het bestuur tijdens deze  algemene ledenvergadering benoemd als nieuwe voorzitter van Heemkundevereniging Heitse.  

Het bestuur is nu weer voltallig en  alle functies binnen het DB zijn  weer ingevuld.


januari 2017

 

Herhaling foto-expositie

Heeft u de jaarlijkse foto-expositie van Heemkundevereniging Heitse met Allerheiligen 2016 gemist? 

Niets aan de hand: deze wordt nogmaals in zijn geheel tentoongesteld in Zorgcentrum De Kreppel te Heythuysen en wel op zondagmiddag 5 maart as. 

 

U kunt terecht tussen 13.30 en 17.00 uur. De entree voor niet-leden bedraagt 1,50 €.


januari 2017

 

Lezing door Engelandvaarder

Op maandagavond 30 januari geeft Engelandvaarder Leo Hendrikx uit Heel een lezing. Aanvang 19.30 uur in zorgcentrum De Kreppel. Geen entree voor leden van HVH.

Niet-leden betalen 1,50 €.

Agenda

Zie Activiteiten voor meer info betreffende de agenda.


29 oktober 2017

13.00-17.00

Foto-expositie


6 november 2017

19.30

Inloopavond


13 november 2017

 19.30

Lezing 


4 december 2017

19.30

Inloopavond


11 december 2017

 19.30

Lezing