Gepubliceerde boeken

Hier ziet u een overzicht van de boeken die de HVH heeft gepubliceerd. Door op Lees meer te klikken gaat u meteen naar de info over het betreffende boek.

Heitse van Walk tot Kouk                     

De familie Scheyven en het dorp Heythuysen

Plat, det is pas kalle                            

Meer dan alleen namen                        

Heitser minse vertelle...                   

Heitse wie 't waas                           Heitse van Walk tot Kouk (2022)

Op 30 oktober 2022 is de nieuwste uitgave van HVH, Heitse van Walk tot Kouk, tijdens de jaarlijkse foto-expositie in de Bombardon gepresenteerd. 

 

Wat betekenen de namen Busjop, Maxet, Kouk, Areven en Pèrskerkhof eigenlijk?

Mensen hebben door de eeuwen heen overal namen aan gegeven. Door voorwerpen te benoemen kun je ze uit elkaar houden. Ook (water)wegen, gecultiveerde percelen en nog niet in cultuur gebrachte grond en plaatsen waar mensen gingen wonen, kregen een naam. Zo kon men aanduiden waar men woonde en werkte of waar men naar toe ging of van afkomstig was. Dergelijke benamingen worden toponiemen genoemd. Een toponiem is dus een plaatsnaam. Toponiemen kunnen heel goed uit talen afkomstig zijn die ter plekke al lang niet meer gesproken worden en daardoor is de herkomst van een toponiem lang niet altijd gemakkelijk te achterhalen.

In Heitse van Walk tot Kouk worden een groot aantal historische en hedendaagse toponiemen van Heythuysen behandeld. Veel huidige staatnamen zijn overigens terug te voeren naar die veld- en boerderijnamen van weleer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Neerakker of Rozenhof.

Lijckstraat en Hollandersweg

Het eerste hoofdstuk van dit 130 pagina’s tellende boek dat in full colour en met een harde kaft wordt uitgevoerd, beschrijft de geschiedenis van de buurt- en straatnaamgeving in Heythuysen en vanzelfsprekend wordt ook de naam Heythuysen verklaard. In de volgende hoofdstukken worden historische veldnamen en (deels) verdwenen straat- en veldnamen toegelicht zoals de Lijckstraat en de Hollandersweg.  Ook worden in Heitse van Walk tot Kouk verklaringen gegeven voor alle straatnamen in de kern en in het buitengebied van Heythuysen. Ook de namen van waterlopen en vennen zoals het Koelegat en Rondmeer, boerderijen en wooncomplexen komen aan bod.

Dit boek is veel meer dan een verklaring van plaatsnamen

De vier samenstellers, Math Brouwers, Piet Kierkels, Pieter Knippenberg en Jos Vossen hebben vijf jaar lang aan dit document gewerkt. Ze noemen zich ‘verzamelaars’ die de toponiemen van hun woonplaats geïnventariseerd, gecatalogiseerd en waar mogelijk verklaard hebben. De toponiemen van Heythuysen is duidelijk meer dan alleen een verklaring van plaatsnamen geworden. Door de samenstellers wordt ook aandacht aan de historie en ontwikkeling van Heythuysen geschonken. Heitse van Walk tot Kouk is rijkelijk geïllustreerd met foto’s. Zo is van iedere straat in Heythuysen een foto opgenomen. Ook bevat het boek veel verhelderende historische topografische kaartjes. 

Mooi cadeau voor de feestdagen

Bij de oudere generatie zal dit boekwerk ongetwijfeld herinneringen oproepen, terwijl het voor jongeren een mooi naslagwerk vormt om iets te leren over de historie van Heythuysen.

Met het verschijnen van dit boek is er weer een wezenlijke bijdrage geleverd aan het vastleggen en delen van de geschiedenis van Heythuysen en dat is waar Heemkundevereniging Heitse voor staat. 

Het boek kan op afspraak bij een van de hieronder genoemde bestuursleden worden afgehaald en afgerekend.

De prijs is €24,50. Voor HVH-leden €22,50.

P. Knippenberg Notaris Ruttenlaan 9 Heythuysen 0475-475557
 J. Vossen Belenbroeklaan 30 Heythuysen 0475-493684
H. Koolen Dorpsstraat 91 Heythuysen 0475-491358
G. Houben Vlasstraat 20b Heythuysen 0475-491642
P. Kierkels Tuulshoek 54 Heythuysen 0475-493205
L. Verbeek St. Antoniusstraat 24 Heythuysen 0475-491143
M. Wagemans Belenbroeklaan 22 Heythuysen 0475-493570

De familie Scheyven en het dorp Heythuysen (2022)

Arno Gubbels heeft een boek geschreven over de familie Scheyven uit Heythuysen. De titel van het boek is: De familie Scheyven en het dorp Heythuysen.

 

Deze familie vervulde vanaf ongeveer 1500 in ons dorp allerlei bestuursfuncties. De leden van deze familie waren schout of schepenen of secretaris van de laatbank of laathof. In Heythuysen was dit de laatbank Aldenhoven. Ze spraken dus ook vaak recht over de ingezetenen van het dorp in allerlei kwesties. Ook zaten ze soms aan tafel bij de landsheer in ons gebied de Graaf van Horne. De familie had verschillende eigendommen in Heythuysen liggen waaronder op de Dorpstraat/Walk de Villa Scheyven en ernaast de boerderij ‘Op Scheyve’. Verder was Scheyvenhof op Maxet vanaf ongeveer 1500 hun eigendom. De familie deed ook regelmatig behoorlijke schenkingen aan het kerkbestuur. De eerste burgemeester na de Franse bezetting  was ook een Scheyven. Rond 1839 vertrok de toenmalige advocaat Jean Scheyven naar België omdat hij niet onder Koning Willem I wilde dienen. In België steeg deze familie snel op de maatschappelijke ladder en leverde advocaten, rechters, diplomaten en zelfs een staatsman waardoor veel leden van deze de familie daar in de adelstand werden verheven. Rond 1920 verkochten ze hun eigendommen in Heythuysen. Het boek beschrijft ook de pachters en na 1920 de latere eigenaren van hun eigendommen in Heythuysen. Dit zijn bekende families uit Heythuysen die dan ook uitgebreid de revue passeren zoals de familie Mertens, Van de Winkel, Baetsen, Kessels, Claessen en  Verlinden.

 Het boek beschrijft tevens een stukje Heitser geschiedenis door een aantal eeuwen heen. Arno Gubbels brengt het boek uit in eigen beheer en de oplage is beperkt. Het boek is in full colour uitgevoerd en voorzien van een harde kaft en telt 100 pagina’s. ‘De familie Scheyven en het dorp Heythuysen’ is verkrijgbaar bij Primera en Verheggen Sport en Mode in Heythuysen.  Het boek kan ook rechtstreeks besteld worden bij de heemkundevereniging via info@heemkundeverenigingheitse.nl

De prijs van het boek is € 18,75.


Heitser Waordebook, Plat, det is pas kalle

Toen het zoontje van Maarten en Annie Peskens-Kierkels een jaar of vier oud was, gebruikte hij het dialect en het Nederlands door elkaar in zinnen als: “Pap, til mich ‘ns op” en “ich wil gaon knikkere”. Maarten Peskens realiseerde zich dat voor woorden als tillen en knikkeren prima synoniemen in het dialect bestonden die niet verloren mochten gaan en langzaam rijpte bij hem het idee om de woordenschat van het Heitser dialect te gaan vastleggen. Een omvangrijke klus en daarom zocht hij contact met amateurhistoricus Bèr Reijnen in Heythuysen. Reijnen was direct enthousiast en wilde graag met hem een Heitser woordenboek samenstellen.

Maarten en Bèr werkten vervolgens enkele jaren voortvarend aan hun Heitser woordenboek totdat Bèr Reijnen in 2004 onverwacht overleed. Het werk aan het woordenboek lag daarmee stil en Maarten Peskens pakte de draad pas na tien jaar weer op. Na een lezing over het Heitser dialect op De Kreppel reageerden Jim Bultman, Jan Caris Jr, positief op een oproep van Peskens om samen met hem het Heitser woordenboek te voltooien. later maakten ook Bart Backus, Ruud Hermans en Sef Deckers deel uit van de schrijversgroep. Van de expertise van Neerlandicus Bart Backus kon maar kort genoten worden, want hij overleed in 2016.

Inhoud van het Heitser woordenboek

Dit Heitser woordenboek opent met een uitgebreide beschrijving van het ‘Heitser plat’ waarbij de grondbeginselen van de spelling zeer uitvoerig behandeld worden. Daarna passeren exact 6927 Heitsere woorden de revue. Bij de zelfstandige naamwoorden worden naast de Nederlandse ‘vertaling’ ook het meervoud en het verkleinwoord vermeld. Zo valt te lezen dat ‘eine sjop’ een berging is. Is die echter wat klein van formaat, dan is het ‘ein sjöpke’.

Van de werkwoorden wordt naast de Nederlandse vertaling ook de verleden- en de voltooide tijd vermeld. Hier ook een voorbeeld bij de zelfstandige naamwoorden; loupe is in het Nederlands lopen, lepe in de verleden tijd en geloupe in de voltooide tijd.

“Ein good werk haet tied nuuedig!”

Ook bevat dit woordenboek een hoofdstuk met Limburgse uitdrukkingen en gezegdes die ook in het Heitser dialect gebruikt worden zoals: “Dae huuertj de perike neeste inne gróndj” en “Wèrke is zalig, zagte de begiene en ze droge mèt zeve eine boeënestaak”. Van iemand die je niets wijs kunt maken, is ook een mooie uitdrukking opgenomen: “Dae wètj woeë haas hoektj”.

“Det ein good werk tied nuuedig haet” is met het voltooien van dit woordenboek andermaal bewezen!

Samenstellers van dit woordenboek: Maarten Peskens, Ruud Hermans, Sef Deckers, Jan Caris (Jr.) en Jim Bultman.

Dit woordenboek is rijk geïllustreerd met tekeningen van de Heitser tekenaars: Giel Derks, Jacques Beelen, Jan van Riet, Leo Gielen, Wim Simons en Frank Linssen.

Heeft u aanvullingen of wilt u reageren?  Dat kan per mail: maarten@empeeprint.nl


Meer dan alleen namen (2017)

Op 24 april 2017 heeft onze heemkundevereniging het boek "Meer dan alleen namen" gepresenteerd.

Dit boek vertelt de verhalen over 46 oorlogsslachtoffers in Heythuysen, Baexem, Grathem en Kelpen-Oler. Klik op de afbeelding om de flyer te vergroten.

De prijs van dit bijzondere boek bedraagt €17,50

U kunt in het bezit komen van dit boek door:

 

- Het overmaken van €24,75 naar bankrekeningnummer NL85RABO0113325371 t.n.v. Heemkundevereniging Heitse met vermelding van uw naam EN adresgegevens. U krijgt het boek dan toegezonden. Binnen de gemeente Leudal en in Leveroy wordt het boek zonder extra kosten thuis bezorgd en dan maakt u dus €17,50 per exemplaar over. 

 

- Telefonisch te bestellen via de penningmeester van Heemkundevereniging Heitse,           telefoonnummer 0475 - 491358. 

 Het boek is te koop bij Primera Plantinga, Dorpsstraat 66 te Heythuysen


Heitser minse Vertèlle (2014)

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Heemkundevereniging Heitse is op 2 november 2014 het boek ‘Heitser minse vertèlle…’ uitgebracht. Het is een prachtig kleurrijk uitgevoerd boek geworden waarin 25 verhalen van Heitser minse over Heitser minse, over Heitser instellingen en over belangrijke gebeurtenissen in het dorp beschreven staan. De verhalen worden verfraaid door maar liefst 450 foto′s.

Het boek is verkrijgbaar in Heythuysen bij Verheggen Mode, het Bibliocenter en Primera Plantinga.

De prijs is € 24,50

Altijd een mooi cadeau om te schenken met St. Nicolaas, Kerstmis of met een verjaardag.Heitse, wie 't waas (2009)

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Heemkundevereniging Heitse werd in het najaar van 2009 het fotoboek 'Heitse wie 't waas' uitgebracht. Het boek telt 156 pagina′s en bevat uitsluitend foto′s die voorzien zijn van een bijschrift.

Dit boek is helaas niet meer verkrijgbaar.