Kroniek


Elk jaar wordt er een Kroniek van Heythuysen over het afgelopen jaar uitgegeven. In deze Kroniek staat in chronologische volgorde een opsomming van feitelijkheden, gebeurtenissen en evenementen die vorig jaar plaatsvonden in de kern Heythuysen aangevuld met relevante foto's. Het boekwerkje bestaat uit 68 pagina's.

De nieuwe Heitser Kroniek 2017 is op maandagavond 29 januari gepresenteerd bij De Tump. Lambert Hermans bood Arno Gubbels het eerste exemplaar aan. Deze kroniek is de laatste die door Lambert werd samengesteld. Hij gaat de pen nu overdragen aan de nieuwe kroniekschrijvers Stan Backus en John Vestjens.

Voorzitter Pieter Knippenberg bedankte Lambert Hermans voor de vele jaren waarin hij de Kroniek verzorgde. Altijd zorgvuldig en accuraat heeft Lambert de kronieken samengesteld, vanaf de eerste editie in 2006 tot en met de nieuwe van 2017.

 

De Heitser Kroniek is gratis voor leden van Heemkundevereniging Heitse.

Voor niet-leden is de Kroniek te koop voor €3,95 bij Primera of het Bibliocenter.

 

Klik op de foto voor een vergroting.


Kroniekschrijver Lambert Hermans geeft na 12 jaar zijn pen door

 

Maandag 29 januari  2018 werd in Zaal De Tump in Heythuysen tijdens de eerste bijeenkomst van Heemkundevereniging Heitse de twaalfde Kroniek van Heythuysen gepresenteerd. Een jaarlijks verschijnend boekwerk dat maar liefst 68 pagina’s telt en gevuld is met gebeurtenissen en feiten uit 2017 die  betrekking hebben op de kern Heythuysen.  Al deze informatie is verzameld door de geboren en getogen Heythuysenaar Lambert Hermans  (1944) die met het voltooien van zijn 12e Kroniek een punt zet achter zijn carrière als chroniqueur van Heitse.

 

“In 2005 vroeg het toenmalige bestuur van Heemkundevereniging Heitse of er iemand was die de belangrijke gebeurtenissen die in Heythuysen plaatsvonden wilde bijhouden en vastleggen. Het leek mij wel een uitdagende taak en ik heb die dan ook op mij genomen”, zegt Lambert Hermans die toen nog niet wist dat hij maar liefst 12 jaar lang auteur zou zijn van de Kroniek van Heythuysen.

 “Als tekst-tv redacteur van de toenmalige omroep Leudal waarop ik op 1 december 2005 mee begonnen was, kreeg ik al veel nieuws- en verenigingsberichten uit Heythuysen aangeleverd.  Met het napluizen van De Streekbode, andere huis-aan-huisbladen en Dagblad De Limburger kreeg ik meer dan voldoende gegevens om een eerste kroniek samen te stellen. Die eerste kroniek van Heythuysen was tevens de laatste kroniek van het zelfstandige Heythuysen want in 2007 ging Heythuysen op in de nieuwe gemeente Leudal. In die eerste kroniek kwam de gemeentelijke herindeling dus veelvuldig aan bod. Tegenwoordig haal ik ook veel nieuws van websites van verenigingen die voorheen lokale weekbladen voor hun berichtgeving gebruikten. Ook raadpleeg ik geregeld sociale media als bijvoorbeeld Facebook om zo goed mogelijk van Heitser verenigingsnieuws op de hoogte te blijven. Er is dus wat dat betreft in die twaalf jaar wel het een en ander veranderd.  Je moet steeds meer bronnen raadplegen om aan gegevens te komen.

Ik heb bij het samenstellen van de kroniek altijd voor ogen gehad dat ik uitingen van het culturele, sociale en maatschappelijk leven chronologisch wilde vastleggen, zodat de lezers nu, maar ook over een aantal jaren kunnen zien hoe het leven in Heythuysen in een bepaald jaar was. Je beschrijft in feite een tijdsbeeld dat over een aantal jaren heel zeker anders zal zijn en daarmee geef ik dan ook direct de toekomstige historische waarde van een kroniek weer. Ik schrijf niet alleen over zaken die in Heythuysen hebben plaatsgevonden, want als een inwoner van Heythuysen betrokkenen is bij een gebeurtenis buiten het dorp dan is dat een nieuwsfeit dat ik graag vermeld. In de Kroniek van 2017 heb ik  dan ook in de maand september een item opgenomen over mijn buurtgenootje Marloes Reuling. Ik heb haar in de straat zien opgroeien en zij heeft op 17 september in het Franse Semur-en-Brionnais als soeur Madeleine haar tijdelijke (klooster)gelofte afgelegd.

 

Nieuws uit Leudal dat ook Heythuysen raakt, neem ik op in de kroniek.  De jaarlijkse herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid in Haelen  in november zal ik bijvoorbeeld niet onvermeld laten want hier zijn altijd inwoners van Heythuysen bij betrokken. Ik weet dat je onderwerpkeuze als kroniekschrijver altijd wel enigszins subjectief zal zijn en ik weet ook van mijzelf dat als ik een bepaalde betrokkenheid voel met een thema ik er ook wel een paar regeltjes méér aan besteed.

 Mijn twee opvolgers Stan Backus en John Vestjens die de Kroniek van Heythuysen 2018 zullen gaan verzorgen, zullen dat ongetwijfeld ook gaan doen. Ik wens hen bij die taak die ze op zich genomen hebben heel veel succes”, aldus Lambert Hermans.

 

Pieter Knippenberg


Hieronder ziet u eerdere edities van de Kroniek. Klik op de afbeelding voor een grotere afbeelding.